Juridische Kennisgeving

CSI (Coopman Strength Institute) met CSISHOP heeft als uitbatingsadres Veemarkt 49/02 8500 Kortrijk. CSI & CSISHOP zijn handelsbenamingen voor activiteiten onder Jimmy Coopman bvba met maatschappelijke zetel te Baron Jean de Bethunestraat 30, 8510 Marke, ingeschreven bij de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE0555704882, RPR Kortrijk. Voor algemene informatie kan u steeds een e-mail verzenden naar jim@csi.coach of telefonisch contact opnemen met onze klantendienst op nummer +32 (0)56 90 68 90.